KoreaReizen

Garantieregeling GGTO en Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

KoreaReizen is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.  Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.


Garantieregeling
GGTO

Iedere Nederlandse aanbieder van pakketreizen is wettelijk verplicht een garantieregeling voor de klant af te sluiten. KoreaReizen is daartoe aangemeld bij het Garantiefonds GGTO. Het GGTO is vergelijkbaar met de SGR maar is speciaal in het leven geroepen voor de kleinere reisspecialisten en biedt dezelfde garanties. Het GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt in het geval dat wij uw reis vanwege financieel onvermogen niet uit zouden kunnen voeren. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw reis. Daarom garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis in het geval dat KoreaReizen , als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor zou kunnen zorgdragen.
KoreaReizen brengt haar reizigers voor deze garantieregeling een klantenbijdrage van € 9,00 per persoon in rekening. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan het GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

 

Calamiteitenfonds

KoreaReizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De bijdrage aan het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking. Er geldt een maximum van 9 personen per boeking. Indien u meer dan één arrangement van deze website boekt, betaalt u slechts eenmalig deze bijdrage.

Meer informatie vindt u op onderstaande websites:

www.stichting-ggto.nl
www.vvkr.nl
www.calamiteitenfonds.nl